Καιρός
Πέμπτη – 5/6/2014
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27°C
ΛΑΡΙΣΑ 29°C
ΞΑΝΘΗ 27°C
Παρασκευή – 6/6/2014
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 29°C
ΛΑΡΙΣΑ 30°C
ΞΑΝΘΗ 27°C
Σάββατο – 7/6/2014
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 31°C
ΛΑΡΙΣΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
Κυριακή – 8/6/2014
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 32°C
ΛΑΡΙΣΑ 33°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
Δευτέρα – 9/6/2014
ΛΑΡΙΣΑ 34°C
ΞΑΝΘΗ 33°C