Κόστος Διαμόρφωσης Χωραφιού

Πριν αρχίσει η εκτροφή πρέπει στο χωράφι να υπάρχουν ή να γίνουν τα παρακάτω:


Κόστος σαλιγκαροτροφίας (για 5 στρέμματα)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ~ 14.500 € + ΦΠΑ

Κόστος σαλιγκαροτροφίας (για 10 στρέμματα)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ~ 28.000 € + ΦΠΑ


Copyright © 2008-2010 Fereikos-Helix. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος