ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΟΤΙΣΜΑ

Υπάρχουν πολλά είδη κηπευτικών που ικανοποιούν τις ανάγκες των σαλιγκαριών. Ανάλογα με το έδαφος θα σας προτείνονται οι αντίστοιχες ποικιλίες κηπευτικών από ειδικούς σπόρους.
Πότισμα - Υδρονέφωση

Η απαιτούμενη ποσότητα νερού για το εκτροφείο εξαρτάται από δύο στοιχεία :

A) Tην θερμοκρασία της εποχής - την παρούσία ή όχι των ζεστών ανέμων.
Β) Την ποιότητα και την δομή ή την σύνθεση του εδάφους, εάν είναι πολύ ή λίγο αμμώδες ή αργιλώδες - συμπαγές έδαφος.

Αυτό που πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι την σωστή αποστράγγιση του εδάφους.
Copyright © 2008-2010 Fereikos-Helix. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος